Официальные правила проекта «Сила добра с PANTENE» Опубликовано: Май 17, 2017 пользователем veronika.kirilyuk

0

Офіційні Правила Акції під назвою

« Сила добра з PANTENE »

(в подальшому – Правила)

Основні положення

 1. Цими Офіційними Правилами визначаються порядок та умови проведення Благодійної акції під назвою «Сила добра з PANTENE» (в подальшому – Акція), переможців якої буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Метою проведення Акції є: надання можливості особам (віком від 14 до 23 років), віднесеним до категорії «соціальна сирота» отримати Сертифікат на безкоштовне навчання перукарській справі, а також набір перукарських інструментів від Організатора за переліком, що вказаний у цих Правилах.

 2. Організатором, виконавцями і партнером Акції є:

  1. Організатор: ТОВ «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРА

  2. НА» (код ЄДРПОУ 19341005, місцезнаходження юридичної особи: 04070, м.Київ, вул. Ігоревська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5, літера А).

  3. Виконавець 1: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЖУРНАЛУ «ЕДИНСТВЕННАЯ» (код ЄДРПОУ 26548008, юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Пушкінська, 29; фактична адреса: м. Київ, вул. Спаська, 24/15);

  4. Виконавець 2: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФУДБЕНК» (код ЄДРПОУ 37571322, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 10).

  1. Інформаційно-технічний партнер Акції: оператор мережі магазинів «EVA» — ТОВ «РУШ» (код ЄДРПОУ 32007740, юридична адреса: 49055, м. Дніпро, проспект Кірова, 104А).

  2. Для проведення Акції Організатор і Виконавці мають право залучати третіх осіб за попереднім погодженням Організатора.

  3. Правила акції, а також всі подробиці Акції Учасники можуть дізнатися на сайті: http://charity.edinstvennaya.ua/sila-dobra/ (далі – «Сайт»), в мережі Facebook www.facebook.com/Edinstvennaya.charity, або написавши на електронну скриньку edipresse-charity@edipresse.ua, вказавши питання, своє ім’я та номер контактного телефону.

2. Період та територія проведення Акції

2.1. Загальний строк проведення Акції: з 15 травня 2017 року  по 20 жовтня 2017 року (далі — «Строк проведення Акції», «Період Акції» або «Тривалість Акції»).

2.2. Акція проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованих територій, а також територій, на яких проводиться антитериристична операція* (надалі — «Територія проведення Акції»).

* Території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року).

3. Умови проведення та участі в Акції

3.1. По завершенню Періоду Акції (до 01.11.2017 включно) Організатор одноразово перераховує Виконавцю 2 кошти (благодійний внесок) з розрахунку 5 грн (п’ять гривень) з кожної проданої одиниці засобів PANTENE (далі — Товар) за період 17.07.2017-13.09.2017 в мережі магазинів EVA, на реалізацію Акції, а саме підготовку Сертифікатів і закупівлю наборів перукарських інструментів згідно п.п. 4.1.1., 4.1.2. та 4.2. даних Правил. Сертифікати та набори перукарських інструментів передаються Виконавцем 2 Виконавцю 1 виключно з метою їх подальшого вручення Переможцям Акції.

Незалежно від кількості зібраних коштів в рамках Акції, Організатор зобов’язується перерахувати Виконавцю 2 кошти (благодійний внесок) у розмірі не меншому ніж той, що дає можливість сформувати мінімальний загальний благодійний фонд Акції (як це передбачено п. 4.1. цих Правил). Мінімальний загальних благодійний фонд Акції становить 730 000 грн. (сімсот тридцять тисяч гривень). У разі, якщо загальну сума з розрахунку 5 грн (п’ять гривень) з кожної проданої одиниці Товару за період 17.07.2017-13.09.2017 в мережі магазинів EVA перевищить мінімальний загальних благодійний фонд Акції, Організатор зобов’язується здійснити додаткове перерахування Виконавцю 2 коштів (благодійного внеску) у розмірі позитивної різниці (суми перевищення), однак не менше суми, що дає можливість сформувати не менш як одне додаткове Заохочення для додаткового Переможця (Переможців).

3.2. В Акції бере участь вся продукція Організатора під торговельною маркою PANTENE, що пропонується до продажу в усіх діючих магазинах EVA в рамках Території проведення Акції незалежно від наявності/відсутності на упаковці такої продукції будь-яких повідомлень про Акцію. Інформація про діючі магазини EVA доступа за наступним посиланням: https://eva.ua/buyers/shops/.

3.3. До участі в благодійній акції як такій відповідно до п. 3.1. цих Правил запрошуються дієздатні особи, яким на момент прийняття рішення про участь в Акції виповнилося 18 років.

3.4. З метою можливості отримання Заохочення в рамках Акції, брати участь в Акції можуть:

 1. дієздатні громадяни України та особи, які постійно проживають на території Україниі мають чинну посвідку на постійне проживання в Україні, видану у встановленому законодавством України порядку,

 2. яким на дату початку Акції виповнилося не менш як 14 років і не більш як 23 років,

 3. які є соціальними сиротами. Під соціальними сиротами маються на увазі діти соціальних категорій (діти-сироти, позбавлені батьківської опіки, вихованці інтернатів, діти із сімей, що перебувають у важких життєвих обставинах, діти із малозабезпечених та/або багатодітних сімей, що знаходяться під опікою держави).
 4. не страждає на хвороби, що можуть перешкоджати перукарській діяльності,

 5. та які заповнили Анкету на Сайті та в період Акції виконали всі умови Акції і ці Правила (надалі — «Учасник Акції»).

3.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджує свою безумовну згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися, а також підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

3.6. Для участі в Акції необхідно до 13.09.2017 включно надіслати на електронну пошту Благодійного фонду журналу «Единственная» edipresse-charity@edipresse.ua:

3.6.1. заповнену Анкету, яку потрібно завантажити із сайту www.charity.edinstvennaya.ua;

3.6.2. Дві власні кольорові фотографії;

3.6.3. не менше 3-х фотографій створеної зачіски; Технічні вимоги до завантажуваних робіт: горизонтальний / вертикальний знімок, формату: JPG, GIF, PNG, TIF або BMP, фізичний розмір не більше 5 мегабайт.

3.6.4. коротке відео процесу створення зачіски — буде перевагою, але не є обов’язковим. Технічні вимоги до завантажуваного відео: відео, формату: MP4, фізичний розмір не більше 250  мегабайт  (відео з телефону і фотоапарата, тривалість не більше 10 хв.).

3.6.5. письмовий дозвіл обох батьків / законних представників на участь в Акції (у разі якщо Учаснику від 14 до 18 років). У разі неможливості / відмови такого Учасника надати письмовий дозвіл батьків / законних представників, такий Учасник автоматично буде виключений з участі в Акції, без права вимоги від Організатора, Партнера та Виконавців будь-яких компенсацій.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ:

(і) фотографії Учасника Акції (п.3.6.2) не має містити зображення будь-яких інших фізичних осіб.

(іі) завантажені фотографії та відео мають відповідати ряду вимог, які вказані в цих Правилах. Фото та відео, які не відповідають цим вимогам, не беруть участі в Акції. При цьому Організатор приймає рішення про відхилення участі того чи іншого фото керуючись власним розсудом і таке рішення є кінцевим та не підлягає оскарженню.

3.7. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

 • обмежено дієздатні та/або недієздатні особи;

 • особи, віком до 14 років;

 • особи, віком від 14 до 18 років без наявності письмової згоди обох батьків чи законних представників;

 • особи, що не підпадають під категорію «соціальна сирота» відповідно до п. 3.4. цих Правил;

 • особи, що не є громадянами України та особи, що не мають посвідки на постійне проживання в Україні, видану у встановленому законодавством України порядку.

3.8. Надання Учасником даної Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Організатора, Виконавців та Партнера від обов’язку вручити/надіслати Заохочення передбачене умовами Акції, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.

3.9. Організатор, Виконавці та Партнер Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

3.10. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором та/або Виконавцями, або залученими ними третіми особами з метою реалізації Акції відповідно до цих Правил, спілкування з Учасниками в цілях, пов’язаних з цією Акцією, подальшого можливого надсилання йому інформації про наступні заходи/конкурси/акції, а також з іншими цілями, визначеними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники (або його батьки чи законні представники для осіб від 14 до 18 років) тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або Виконавцями та/або іншими уповноваженими особами.

3.11. Беручи участь в Акції, кожен Учасник (або його батьки чи законні представники для осіб від 14 до 18 років) тим самим надає та підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором та/або Виконавцями Акції, або залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, в рекламі, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або Виконавцями Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». У разі, якщо на короткому відео процесу створення зачіски відповідно до п. 3.6.4. цих Правил окрім Учасника зображені інші фізичні особи, Учасник зобов’язується, до моменту отримання Заохочення (у разі якщо Участника буде визнано переможцем) самостійно забезпечити отримання згоди від такої особи (осіб) на використання її імені, прізвища, зображення у об’ємі використання, не менше ніж як це передбачено цим пунктом Правил.

3.12. Організатор та/або Виконавці Акції гарантують, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, вони будуть дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

3.13. Організатор та Виконавці Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь – яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або проведення Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із даною Акцією.

3.14. Акція не є лотереєю, азартною грою або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

3.15. Фотографії та відео, що надаються Учасником відповідно до пунктів 3.6.3. та 3.6.4. цих Правил не повинні містити матеріали, що заборонені законодавством України, а також порушують авторські права третіх осіб, в яких присутні вирази, зображення, що суперечать нормам гуманності, моралі і моральності, в т.ч. використання лайливих слів або виразів, образ на адресу учасників, Організатора, Виконавців, Партнера Акції, третіх осіб, поширення загроз життю, здоров’ю людей або тварин, використання слів, текстових, образотворчих, аудіо- і відеоматеріалів дискримінаційного, принизливого, образливого, непристойного або порнографічного характеру, спрямованих на приниження людської гідності, розпалювання ненависті або ворожнечі, заподіяння Учасникам або іншим особам моральних страждань, моральної шкоди, шкоди діловій репутації Організатора, Виконавців, Партнера Акції та третіх осіб.

3.16. Учасник гарантує, що він є власником виключних майнових прав автора на фотографії та відео, завантажені (надані) ним для участі у Акції. У випадку, якщо Організатор та/або Виконавці та/або Партнер отримають будь-яку скаргу/претензію/позов від третіх осіб у звязку із порушенням прав інтелектуальної власності або інших прав таких осіб Учасником у звязку із фотографією та/або відео, що завантажені Учасником для участі в Акції, Організатор та Виконавці мають право притримати передачу Заохочення (якщо такого Учасника визнано переможцем) до вирішення спору між Учасником та такими третіми особами.

3.17. У випадку, якщо до Організатората/або Виконавців та/або Партнера чи третіх осіб, залучених Організатором до проведення Акції, будь-якими третіми особами будуть предявлені позови та/або претензії у звязку із порушенням прав (в тому числі прав інтелектуальної власності) третіх осіб, Учасник зобовязується вирішити такі претензії та/або позови самостійно та за свій власний кошт, а також відшкодувати Організатору та/або Виконавцям та/або Партнеру або третім особам, залученим Організатором до проведення Акції повну вартість прямих, документально підтверджених та фактично понесених збитків у звязку із такими претензіями та/або позовами.

4. Благодійний фонд Акції

4.1. Мінімальний загальний благодійний фонд Акції складається із 30 (тридцяти) Сертифікатів, які дають право навчатися основам перукарської майстерності в своєму регіоні та 30 (тридцяти) наборів перукарських інструментів від Організатора (надалі — «Заохочення»). Мінімальний благодійний фонд Акції може бути збільшений за рішенням Організатора відповідно до умов цієї Акції.

4.1.1. Під «Сертифікатом» розуміється документ, який надає право навчатися основам перукарського мистецтва,  за місцем проживання переможця Акції (за наявністю офіційних  перукарських курсів)  протягом 3-6 місяців,  а також надає право на отримання подарунку у  вигляді перукарських існтрументів. Для цілей формування та видачі Сертифікатів, конкретне місце навчання за місцем проживання переможця Акції визначається Організатором та Виконавцями. Під місцем проживання Переможця Акції мається на увазі населений пункт, в якому постійно (переважно) проживає Переможець або інший близький до нього населений пункт, в тому числі районний або обласний центр, в адміністративних межах якого знаходиться населений пункт, в якому постійно (переважно) проживає Переможець.

4.1.2. Під «набором перукарських інструментів» розімується: Ножиці перукарські Salon (довжина лез 6 сантиметрів) для стрижки волосся зі змінним зрізом, для професійного і домашнього використання, Ножиці перукарські Salon філірувальні, Набір гребінців (5 шт), Пульверизатор пластиковий великий, Комір для стрижки одноразовий, Фартух перукарський (Регульований верх. Розміри 65 см (ширина) х 70 см (довжина). Карман 20 х 25 см. Пояс по 35 см з кожного боку), Пеньюар перукарський для стрижки та фарбування волосся, Затискачі для волосся пластик + метал, Фен, Миска для фарбування волосся, Кисть для фарбування волосся широка, Кисть для змітання волосся після стрижки, Гребінець-брашінг на пластиковій основі з пластиковими зубчиками, Двосторонній гребінець скилет на пластиковій основі, Гребінець-брашінг на металевій основі, діаметром 6 см, Машинка для стрижки KM-1830. Компоненти набору можуть бути замінені Організатором на аналогічні без додаткових повідомлень.

4.2. Кількість Заохочень обмежена кількістю, що передбачена цими Правилами. Кількість Захочень на 1 Переможця становить 1 (одну) одиницю (під однією одиницею мається на увазі один Сертифікат і один набор перукарських інструментів). Загальна кількість переможців визначається згідно п. 8.4. цих Правил.

4.3. Ініціатор Акції залишає за собою право змінити, збільшити або зменшити загальний розмір благодійного фонду Акції (кількість Заохочень) або включити до Акції додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Виконавці повідомляють про них в порядку, передбаченому п. 7 цих Правил.

4.4. Нарахування та сплата податків, якщо такі підлягають сплаті у зв’язку з врученням Переможцю Заохочення здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.

4.6. Заміна видачі Заохочень грошовим еквівалентом чи іншим благом не допускається.

4.7. Заохочення Акції може бути отримане Переможцем Акції виключно на умовах, визначених у цих Правилах.

5. Права та обов’язки Учасника Акції

5.1.Права Учасника Акції:

5.1.1. Ознайомитися з Правилами.

5.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами.

5.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил, у разі її наявності.

5.2.Обов’язки Учасника Акції:

5.2.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

5.2.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції.

5.2.3. Не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

5.2.4. У разі визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати Заохочення, Учасник зобов’язаний виконати вимоги цих Правил з метою отримання Заохочення.

5.2.5. Надати Організатору та Виконавцям права та дозвіл на використання зображення Учасника, його персональних даних, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про нього, пов’язаних з його участю в Акції, під час розповсюдження рекламної інформації про Акцію на необмежений термін, без обмеження за територією та без виплати будь-яких винагород за таке використання.

6. Права та обов’язки Організаторів та Виконавців Акції

6.1. Обов’язки Організатора та Виконавців Акції:

6.1.1. Провести Акцію у відповідності з цими Правилами.

6.1.2. Видати Заохочення Акції Учасникам, який набрав найбільшу кількість балів відповідно до Правил, в т.ч. згідно з п. 9.1, та був визначений таким, що має право отримати Заохочення Акції.

6.1.3. ефективне і прозоре проведення Акції, її методичний та інформаційний супровід відповідно до цих Правил та чинного законодавства України;

6.1.4. використання зібраних коштів виключно з метою, вказаною в п.1.1. цих Правил.

6.2. Права Організатора та Виконавців Акції:

6.2.1. Користуватися усіма Правами, передбаченими цими Правилами та чинним законодавством України.

6.2.2. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не виконав усі умови цих Правил належним чином та у повному обсязі.

6.2.3. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, що не отримав Заохочення у період, вказаний у п. 9.2 цих Правил.

6.2.4. Вимагати від Учасника додаткові документи, що ідентифікують особу, для отримання Заохочень.

6.2.5. Організатор та Виконавці Акції мають право передавати надану Учасником інформацію третім особам для реалізації мети Акції.

6.2.6. розміщувати рекламні матеріали про Акцію на Сайті та на будь-яких інших публічних ресурсах.

7. Способи та порядки інформування Учасників Акції про строки та умови її проведення

7.1. Інформування щодо цих Правил та умов проведення Акції здійснюється відповідно до п. 1.5. цих Правил.

7.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

7.3. На Сайті та в мережі Facebook www.facebook.com/Edinstvennaya.charity, в період проведення Акції, буде розміщуватися актуальна інформація про кількість зібраних коштів в рамках Акції.

7.4. За результатами проведення Акції Виконавець 1 зобов’язується розмістити на Сайті звіт щодо кількості проданого Товару в період проведення акції та кількості зібраних коштів. Звіт публікується у відкритому доступі на Сайті Акції.

8. Порядок визначення Переможця Акції

8.1. Визначення Учасника, який має право на отримання Заохочень Акції (надалі — «Переможець»), здійснюється експертною комісією на підставі оцінки і аналізу поданих анкет от 13.09.2017до 25.09.2017 включно.

8.2. До складу експертної комісії входять Директор Благодійного фонду «Единственная» — Юлія Михайлова; координатор проекту – Ірен Потопальська; редактор журналу «Единственная» — Вероніка Кирилюк; представник ТОВ «Проктер енд Гембл Україна» – Марія Мелькова; стиліст журналу «Единственная» — Ольга Іпатова.

8.3. Відповідно до умов Акції кожен експерт ознайомлюється і аналізує мотиваційні анкети учасниць, оцінюючи їх по шкалі від 0 до 20 балів.

8.4. За результатами підрахунків, 30 Учасників, які набрали найбільшу кількість балів (максимум – 100 балів) – стають Переможцями Акції. Ініціатор Акції залишає за собою право збільшити загальне число Переможців, якщо загальну сума з розрахунку 5 грн (п’ять гривень) з кожної проданої одиниці Товару за період 17.07.2017-13.09.2017 в мережі магазинів EVA перевищить мінімальний загальних благодійний фонд Акції (як це передбачено пунктами 3.1. та 4.1. цих Правил). Якщо такі зміни відбудуться, Виконавець 1 повідомляє про них в порядку, передбаченому п. 7 цих Правил.

8.5. Інформація про результати проведення Акції буде розміщена на Cайті та в мережі Facebook www.facebook.com/Edinstvennaya.charityпротягом 10 (десяти) календарних днів після визначення Переможців.

8.6. За результатом Акції буде складено список переможців, який буде оприлюднено на Cайті, в мережі Facebook на сторінці www.facebook.com/Edinstvennaya.charity, а також на https://eva.ua/pantenecharity .

8.7. Якщо Переможець не надав необхідні дані, що зазначені у п. 9.1 цих Правил, та/або відмовився від отримання Заохочення, він автоматично втрачає право на отримання Заохочення. У такому разі право на отримання Заохочення переходить до Участника, який порівняно з іншими Участниками (за виключенням тих участників, які відмовились від Заохочення або не мають права на отримання Заохочення відповідно до цих Правил) набрав найбільшу кількість балів.

8.8. Результати визначення Переможців, що отримають право на отримання Заохочення, є остаточними й оскарженню не підлягають. Організатор та Виконавець 1 гарантують об’єктивність проведення процедури визначення Переможця, дані якого будуть внесені до спеціального Протоколу відповідно до цих Правил.

9. Порядок отримання Заохочень Акції

9.1. Протягом 10 (десяти) календарних днів, але не пізніше 05.10.2017, Організатор і Виконавці інформують в телефонному режимі Переможця про перемогу та про необхідність у 5-денний термін надати таку інформацію:

- копію паспорта, а саме 1, 2, 3, 4 сторінок і сторінки з відмітками про реєстрацію (якщо така є) або копію свідоцтва про народження (особам, віком від 14 до 18 років);

- копію документа, який засвідчує надання Переможцю статусу дитини-сироти та/або дитини, позбавленої батьківського піклування та/або приналежність Переможця до іншої соціальної категорії, що охоплюється визначенням «соціальна сирота» згідно цих Правил. Під документом в данному пункті розуміється документ, виданий відповідним органом державної влади або місцевого самоврядування в рамках його повноважень або документ, який виданий закладом у якому перебуває Переможець у випадку якщо приналежність Переможця до іншої соціальної категорії, що охоплюється визначенням «соціальна сирота» згідно цих Правил не може бути підтверджено документом від відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування у зв’язку з вісутністю у останніх відповідних повноважень на видачу відповідних документів (як на момент виникнення підстав для присвоєння Переможцю відповідного статусу, так і на момент виникнення необхідності у наданні такого документу відповідно до цих Правил);

- оригінал довідки з місця навчання;

- письмовий дозвіл на обробку персональних даних у встановленій формі (надається Виконавцем 1).

9.2. Вручення Заохочення Переможцям буде проведено з 25.10.2017р до 01.11.2017р.

9.3. Всі витрати на оформлення та транспортування Заохочення Переможець здійснює за власний рахунок.

9.4. Переможець не може поступатися або передавати свої права, пов’язані з отриманням статусу Переможця та отриманням Заохочення, третім особам.

9.5. Організатор, Виконавці, Партнер Акції та їх представники не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Учасником Акції, якого визначено Переможцем, з будь-яких причин, що не залежать від Виконавців/Організатора/Партнера Акції та їх представників, в т.ч. у разі, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником було вказано невірно та/або нерозбірливо або було змінено, тощо, так само, як і у разі неотримання від Переможця копій документів відповідно до періоду та списку, зазначених у п. 9.1 або п. 9.2 цих Правил. При цьому такий Переможець не має права на одержання від Виконавців/Організатора/Партнера та їх представників будь-якої компенсації. За повноту, достовірність і правомірність використання інформації, в тому числі контактної, яка надається Переможцем, несе повну відповідальність Переможець. Виконавці і Організатор приймають цю інформацію як таку, що відповідає дійсності, та не здійснюють її перевірку.

9.6. Беручи участь в Акції, Учасник цим самим погоджується з усіма умовами проведення Акції, в тому числі з усіма встановленими Виконавцем/Організатором умовами надання Заохочення Акції, що передбачені цими Правилами.

9.7. У разі неможливості та/або відмови Учасника Акції в отриманні Заохочення, слід вважати, що Учасник Акції відмовляється від його отримання. У такому разі Учасник Акції не має права вимагати від Виконавців та/або Організатора Акції будь-якої компенсації, у тому числі грошової.

9.8. Учасник, якого було визначено у встановленому цими Правилами порядку Переможцем Акції і який з причини несправності роботи стаціонарного та/або мобільного телефону або з інших причин, що не залежать від Виконавця та Організатора Акції та/або залучених ними осіб, не може бути проінформований про умови розіграшу Заохочення протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту відповідного визначення такого Переможця, автоматично втрачає право отримати відповідне Заохочення.

10. Інші умови

10.1. Заохочення не видаються за умови невиконання Переможцем Акції даних Правил.

10.2. Рішення Організатора та/або Виконавців та/або експертної комісії з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду і оскарженню не підлягають.

10.3. Виконавеці і Організатор залишають за собою право розміщувати додаткову інформацію про Акцію в порядку, передбаченому п. 7 цих Правил.

10.4. Організатора та/або Виконавець 1 залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Заохочення Переможцю у разі:

10.4.1. Неможливості зв’язатися з Переможцем Акції, якщо його мобільний телефон вимкнуто або він перебуває поза зоною дії мережі оператора протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту його визначення як Переможця.

10.4.2. Якщо Переможець порушив умови цих Правил, а також інші положення, передбачені чинним законодавством України.

10.4.3. Якщо у експертної комісії виникнуть обгрунтовані сумніви щодо неправомірності та/або невідповідності дій Учасника цим Правилам.

10.5. Ризик щодо випадкової загибелі, втрати або псування Заохочення несе Переможець з моменту отримання Заохочення. Виконавеці, Партнер і Організатор не несуть відповідальності за подальше використання отриманого Заохочення Переможцем Акції.

10.6. Учасник , беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.

10.7. Для виконання зобов’язань щодо вручення Заохочень Організатор та/або Виконавець 1 має право вимагати від Переможця Акції надання інформації, передбаченої та необхідної для здійснення подібних дій. Повна або часткова відмова Переможця Акції в наданні вищезазначеної інформації автоматично звільняє Організатора та/або Виконавців від зобов’язань стосовно вручення йому Заохочення.

10.8. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Виконавців та Організатора Акції, будь-який етап Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом із ладу технічного оснащення Сайту внаслідок дії шкідливих програм, неполадок у мережі зв’язку, несанкціонованого втручання, технічних неполадок або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та/або Виконавців та яка впливає на виконання, безпеку або належне проведення Акції, Виконавці та Організатор можуть на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово призупинити проведення Акції.

10.9. Усі результати Акції та рішення Організатора / експертної комісії є остаточними й оскарженню не підлягають.

10.10. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

11. Обмеження відповідальності.

11.1. Організатор, Партнер та Виконавці Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора, Партнера та Виконавців Акції обставини.

11.2. Організатор, Партнер та Виконавці не несуть відповідальності за технічні збої в мережі інтернет-провайдера (-ів), до якої підключений Учасник, Організатор, Партнер та Виконавці що не дозволяють виконати умови цих Правил; за дії / бездіяльність оператора Інтернет — зв’язку, до якої підключений Учасник та інших осіб задіяних Учасником у процесі виконання завдання для участі в Акції; а також за неотримання від Учасників відомостей, необхідних для отримання Заохочення, з вини організацій зв’язку або з інших, не залежних від Організатора, Партнера та Виконавців причин, а також за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками обов’язків, передбачених цими Правилами.

Оставить комментарий